نکات مهم در خرید سنگ لاشه جهت کف‌سازی قبل از انتخاب و خرید سنگ لاشه و اجرای آن در کف، خوب است نکاتی را مدر نظر داشته باشید. در ادامه برخی از این نکات مهم را یادآوری می‌کنیم.  بودجه: قبل از انتخاب نوع سنگ لاشه بهتر است بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته‌اید را محاسبه کنید. ببینید با بودجه‌ای که دارید انتخاب کدام مدل از سنگ‌های لاشه مناسب است. سنگ‌های مالون قیمت بیشتری به نسبت سنگ‌های ورقه‌ای و کوهی دارند. نگهداری از سنگ لاشه: این متریال نیازی به نگهداری خاصی ندارد و تنها با استفاده از جارو کردن می‌توانید سطح آن را تمیز کنید. نوع مالون به دلیل اینکه بیشتر شبیه شکل‌های هندسی است، برای کف‌سازی قسمت جلویی ساختمان می‌تواند گزینه بهتری باشد.

نکات مهم در خرید سنگ لاشه جهت کف‌سازی

قبل از انتخاب و خرید سنگ لاشه و اجرای آن در کف، خوب است نکاتی را مدر نظر داشته باشید. در ادامه برخی از این نکات مهم را یادآوری می‌کنیم.

  • بودجه: قبل از انتخاب نوع سنگ لاشه بهتر است بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته‌اید را محاسبه کنید. ببینید با بودجه‌ای که دارید انتخاب کدام مدل از سنگ‌های لاشه مناسب است. سنگ‌های مالون قیمت بیشتری به نسبت سنگ‌های ورقه‌ای و کوهی دارند.
  • نگهداری از سنگ لاشه: این متریال نیازی به نگهداری خاصی ندارد و تنها با استفاده از جارو کردن می‌توانید سطح آن را تمیز کنید. نوع مالون به دلیل اینکه بیشتر شبیه شکل‌های هندسی است، برای کف‌سازی قسمت جلویی ساختمان می‌تواند گزینه بهتری باشد.